KİTAP KOÇUM VE OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE

-En Büyük Sorun-

Çocukların ve özellikle belli bir yaşa girmiş-ilk gençlik çağı- öğrencilerin yaşadıkları kitap okuma alışkanlığı olgusu ve bu alışkanlığı edinememe sorunu…
Faydası hiç tartışmasız, her kesim tarafından kabul gören yüzlerce, binlerce yıllık serüveni olan kitap ve okuma alışkanlığı bugün bilinçli diye tabir edebileceğimiz ebeveynlerin önlerinde bazen aşılması büyük bir engeldir.
Bu sorun birkaç sebeple birbirinden ayrılsa da temel olarak aynı kaynağa dayanıyor. Sorunların elbette oluşum kaynağı okuyacak ya da okutulacak kişi olsa da ikinci önemli sorun kaynağı anne ve babadır.
Tecrübe ve yaşanmışlıkları incelediğimizde bu sorunun üç temel sebebi olduğunu görüyoruz.
Bunlar; doğru yer, doğru zaman ve doğru kitap… Bu üç sorunu gidermenin aksiyon alanı ise anne babaya düşüyor. O da tavır.
Şimdi bu yazıyı okuyan kimi okuyucular için bu kriterlerin hemen pek çoğu işlevini kendi yaşamlarında yitirmiş durumda olabilir. Örneğin, oğlunuz ya da kızınız ilk okuma çağını geçmiş hatta ilköğretimi bitirmiş ya da ortaöğretimde de belli bir aşama kaydetmiş olabilir. Peki, bu durumlarda ne yapmak gerekir. Her halde okuma serüvenine katılmamış çocuğunuzu bundan geri koymayacaksınız.

-Çözüm Önerileri-

Sırasıyla klasik yöntemlerden başlayabilirsiniz. Bunlardan ilki ikna etmek olsun. Bu ikna faaliyeti için birtakım deliller getirmeniz gerekebilir. Nedir o? derseniz, bu ilk aşamada örnek şahsiyetler, yazma serüveni ile dolu yazarların hayat hikâyeleri ya da kendi okuma serüvenleriniz bir başlangıç olabilir. Kitap okunan mekânlar, fuarlar ya da okumayı çok seven arkadaşlar ile buluşturma da size destek olabilir. Burada yapılacak en önemli şey kitap okumayı bir ihtiyaç hissetmek olmalıdır. Şayet bir insan ihtiyaç hissetmiyorsa o halde zorunluluk hissine kapılmalıdır. Bu zorunluluk hissi de ancak gelecek kaygısı ya da planları ile sağlanabilir.
İkna iyi bir yol girişimi olsa da zaten siz bunu hep yapıyordunuz. O halde iknanın ötesinde biraz da iyi kitaplarla buluşturmanız gerekecek. İyi kitap aslında doğru kitap olarak tanımlanabilir. Doğru kitap için zevkler ve özellikle okumaya başlayanlar için ilgi alanı belirlemeniz gerekir. Bu da hoşlandığı şeyleri konuşarak kitaplar üzerinde düşünerek tespit edilebilir.

-Olması Gerekenler-

İşin özü aslında okuma etkinliğini sıradanlaştırmak, normalleştirmekten başka bir şey değildir. Hem fayda tarafını hem farklı olma tarafını vereceksiniz hem de bunu hayat standardı haline getireceksiniz. İyi bir okuyucunun yaptığı temel olarak budur. Tabii ki okumak sadece bu değildir ama başlangıç için çok iyi bir seviyedir.

-Kitap Koçum-

Kitap Koçum olarak alanında ilk ve tek uygulama olarak büyük bir boşluğu dolduracağımızı düşünüyoruz.. Uygulama ile özellikle kitap seçiminde tam bir kolaylık sağlanmış olacaktır.
Oluşturduğumuz on yedi temel başlık altında sıralanan diğer bütün kriterler sadece bir kitabı seçmek ya da sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda okuyucunun beğenisine paralel kitaplar, işlenen temalar ile temel kitap niteliklerine uygun ölçütleri de önünüze getirecektir.
Günümüzün ciddi sağlık sorunlarının temeli olan zararlı alışkanlıklar ile davranışların temelini oluşturan olumsuz içerik ve örnekler de bu uygulama ile bertaraf edilmektedir. Kısaca, okuyucu kitap okurken aradığı her şeyi seçme imkânı bulurken anne ve babalar da olmasını istemediği şeyleri çocuklarından uzaklaştırmış olacaktır.
Uygulamanın diğer bir faydası da “Test Et” bölümünde, anne baba ya da okuyucu, kitabın okunup okunmadığını kolaylıkla öğrenebilecek.
Daha pek çok faydayı bünyesinde barındıran “Kitap Koçum” uygulamasını kullandıkça eminiz ki siz de kitap okuma ve alışkanlığı edinme konusunda bize hak vereceksiniz.

Yaşar KESKİN
Eğitimci-Profesyonel Eğitim ve Öğrenci Koçu


Leave a Comment